Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝ 2011, 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Ωρωπός    03-06-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    
ΔΗΜΟΣ  ΩΡΩΠΟΥ                                                   Αριθμ. Πρωτ: 12207

                                                
             ΠΡΟΣ
1.                  Τον Δήμαρχο
2.                   Τους Δημοτικούς Συμβούλους
3.                  Προέδρους Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων

       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  TAKTIKHΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                   ΔΗΜΟΥ   ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 8 Ιουνίου 2011  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19:00. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος,(Λ. Χαλκουτσίου 50) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα:
1-Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
2-Καθορισμός  ειδικοτήτων  προσωπικού  με σχέση  εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα.
3-Χορήγηση επιδόματος  στους υπαλλήλους του Δήμου Ωρωπού που απασχολήθηκαν το έτος 2010 για την εξυπηρέτηση  υπηκόων τρίτων χωρών.
4-Καθορισμός θέσεων  πρακτικής άσκησης  σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ωρωπού.
5-Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας δημοπρασιών   για μίσθωση και  εκμίσθωση
ακινήτων από το Δήμο.
6-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2011
7-Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2011.
8-Έγκριση μίσθωσης αγροτεμαχίου  για κάλυψη  αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.
9-Έγκριση Μίσθωσης  ακινήτου  προς φύλαξη  οχημάτων –μηχανημάτων –ανταλλακτικών –υλικών  Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου.
10-Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή κτιρίου πρώην Κοινότητας Νέων Παλατίων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Ωρωπού».
11-Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Διαμόρφωση χώρων τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Ωρωπού»
12-Ορισμός εκπροσώπου για τη διοικητική παραλαβή του έργου «Περίφραξη χώρου στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Αυλώνα»
13-Καθορισμός τέλους χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
14-Έγκριση Δαπάνης για την πραγματοποίηση Γιορτής Αγίας Τριάδας της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα.
15-Λήψη απόφασης  για τον Βιολογικό Καθαρισμό Ωρωπού, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ.50/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ 

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΕΣΜΑ ΔΗΛΩΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δήμου Ωρωπού ανακοινώνει ότι:
Το Δ.Σ κατά την Συνεδρίασή του την 17/05/11, στο προς συζήτηση θέμα του
καθορισμού του ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος για τον Δήμο, όπως αναφέρεται στο
άρθ. 5 του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) που ορίζει ότι:
«οι δήμοι μπορούν να κάνουν χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος. Το σήμα
καθορίζεται με απόφαση του οικείου συμβουλίου ύστερα από σύμφωνη γνώμη του
συμβουλίου τοπωνυμιών, αφού συνεκτιμηθούν στοιχεία, που σχετίζονται με την
ιστορία, την μυθολογία και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της περιοχής»,
ομόφωνα αποφάσισε να τιμήσει τον Αμφιάραο και το παγκοσμίως γνωστό
Αμφιαράειο θεραπευτήριο του Αρχαίου Ωρωπού. που λειτούργησε συνεχώς πάνω
από χίλια χρόνια (6ος π.Χ-5ος μΧ ).
Με την απόφασή του αυτή το Δημοτικό Συμβούλιο στηριζόμενο στην ιστορία
την μυθολογία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, ορίζει ότι το σήμα θα
περιλαμβάνει σε δεσπόζουσα θέση τμήμα από την ευρύτατα γνωστή αναθηματική
πλάκα του Αρχίνοος, που ανευρέθη κατά την περίοδο των ανασκαφών του Ιερού του
Αμφιάραου(1882-1930).
Με την επιλογή του αυτή ο Δήμος Ωρωπού τιμά τον Αμφιάραο και το
Αμφιαράειο ως φορείς πολύτιμων αγαθών με πανανθρώπινη αποδοχή, όπως η
υγεία, η παιδεία, η πίστη, η ελπίδα, η ειρήνη, η φιλία, η άμιλλα, ο αθλητισμός, η
μουσική, το θέατρο, η ποίηση, η αρχιτεκτονική και οι άλλες επιστήμες και τέχνες, ο
εθελοντισμός, η συνεργασία και συναλληλία μεταξύ των λαών, με όλα τα ευεργετικά
τους αποτελέσματα για μια ανθρωπότητα με αρχές, αξίες, ιδανικά και ποιότητα ζωής.

Με βάση τα ανωτέρω, ο Δήμος Ωρωπού προβαίνει σε άτυπο ανοικτό εθελοντικό
διαγωνισμό (μνημόνιο γαρ) μεταξύ όλων των πολιτών που έχουν το ταλέντο για την
εικαστική απεικόνιση του ιδιαίτερου δηλωτικού του σήματος.

Τα βασικά στοιχεία της εικαστικής αυτής σύνθεσης που πρέπει να προσεχθούν
ιδιαίτερα είναι τα κάτωθι:
1) Το τμήμα της αναθηματικής πλάκας του Αρχίνοος
2) Η αρμόζουσα γραμματοσειρά
3) Η φράση «Δήμος Ωρωπού»
4) Το γράμμα Ωμέγα (Ω) που πρέπει να εμπεριέχεται στη σύνθεση
5) Τα χρώματα μπλε και πράσινο που αντιστοιχούν στην κυρίαρχη φύση του
Ωρωπού( βουνό και θάλασσα).
Μία πρώτη αδρή προσέγγιση του θέματος παρέχεται ενδεικτικά με την
παρατιθέμενη εικόνα.
Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με
τον εισηγητή του θέματος κ. Γεώργιο Γιαμαρέλο, τηλ. 6948578742.
Ο Δήμος Ωρωπού επιφυλάσσεται να τιμήσει σε ειδική εκδήλωση όλους τους
συμμετέχοντες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Νικολάου Χρήστος

Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ για ΔΗΛΩΤΙΚΟ ΣΗΜΑ Δήμου Ωρωπού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δήμου Ωρωπού ανακοινώνει ότι:

Το Δ.Σ κατά την Συνεδρίασή του την 17/05/11, στο προς συζήτηση θέμα του
καθορισμού του ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος για τον Δήμο, όπως αναφέρεται στο
άρθ. 5 του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) που ορίζει ότι:
«Οι Δήμοι μπορούν να κάνουν χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος. Το σήμα καθορίζεται με απόφαση του οικείου συμβουλίου ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου τοπωνυμιών, αφού συνεκτιμηθούν στοιχεία, που σχετίζονται με την ιστορία, την μυθολογία και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της περιοχής», ομόφωνα αποφάσισε να τιμήσει τον Αμφιάραο και το παγκοσμίως γνωστό Αμφιαράειο θεραπευτήριο του Αρχαίου Ωρωπού. που λειτούργησε συνεχώς πάνω από χίλια χρόνια (6ος π.Χ-5ος μΧ ).
Με την απόφασή του αυτή το Δημοτικό Συμβούλιο στηριζόμενο στην ιστορία την μυθολογία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, ορίζει ότι το σήμα θα περιλαμβάνει σε δεσπόζουσα θέση τμήμα από την ευρύτατα γνωστή αναθηματική πλάκα του Αρχίνοου, που ανευρέθη κατά την περίοδο των ανασκαφών του Ιερού του Αμφιάραου(1882-1930).
Με την επιλογή του αυτή ο Δήμος Ωρωπού τιμά τον Αμφιάραο και το Αμφιαράειο ως φορείς πολύτιμων αγαθών με πανανθρώπινη αποδοχή, όπως η υγεία, η παιδεία, η πίστη, η ελπίδα, η ειρήνη, η φιλία, η άμιλλα, ο αθλητισμός, η μουσική, το θέατρο, η ποίηση, η αρχιτεκτονική και οι άλλες επιστήμες και τέχνες, ο εθελοντισμός, η συνεργασία και συναλληλία μεταξύ των λαών, με όλα τα ευεργετικά τους αποτελέσματα για μια ανθρωπότητα με αρχές, αξίες, ιδανικά και ποιότητα ζωής.

ΚΑΛΕΣΜΑ

Με βάση τα ανωτέρω, ο Δήμος Ωρωπού προβαίνει σε άτυπο ανοικτό εθελοντικό διαγωνισμό μεταξύ όλων των πολιτών που έχουν το ταλέντο για την εικαστική απεικόνιση του ιδιαίτερου δηλωτικού του σήματος.

Τα βασικά στοιχεία της εικαστικής αυτής σύνθεσης που πρέπει να προσεχθούν
ιδιαίτερα είναι τα κάτωθι:
1) Το τμήμα της αναθηματικής πλάκας του Αρχίνοου
2) Η αρμόζουσα γραμματοσειρά
3) Η φράση «Δήμος Ωρωπού»
4) Το γράμμα Ωμέγα (Ω) που πρέπει να εμπεριέχεται στη σύνθεση
5) Τα χρώματα μπλε και πράσινο που αντιστοιχούν στην κυρίαρχη φύση του Ωρωπού (βουνό και θάλασσα).
Μία πρώτη αδρή προσέγγιση του θέματος παρέχεται ενδεικτικά με την παρατιθέμενη εικόνα.

Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με
τον εισηγητή του θέματος κ. Γεώργιο Γιαμαρέλο, τηλ. 6948578742.

Ο Δήμος Ωρωπού επιφυλάσσεται να τιμήσει σε ειδική εκδήλωση όλους τους
συμμετέχοντες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικολάου Χρήστος

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, 17/ΜΑΗ/2011, 19:00


ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Ωρωπός    12-05-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    
ΔΗΜΟΣ  ΩΡΩΠΟΥ                                                   Αριθμ. Πρωτ: 8807                                                

             ΠΡΟΣ

1.                  Τον Δήμαρχο

2.                   Τους Δημοτικούς Συμβούλους

3.                  Προέδρους Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  TAKTIKHΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ   ΩΡΩΠΟΥΠαρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 17 Μαϊου 2011  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19:00. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος,(Λ. Χαλκουτσίου 50) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα:

  1 -Καθορισμός  Ιδιαίτερου  Δηλωτικού Σήματος για τον Δήμο Ωρωπού.

  2-Καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς για την ελαιοκομική περίοδο 2011 .   

  3-Διοικητική αποβολή  μισθωτή  από αναπηρικό περίπτερο.        

  4-Έγκριση απολογιστικών στοιχείων  οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ.

          «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αυλώνα.»

  5-Έγκριση  απολογιστικών στοιχείων  του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός

      Δήμου Αυλώνα»

   6-Έγκριση της  μελέτης  με τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων  και  Λιπαντικών»

      καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας και ορισμός επιτροπής παραλαβής

   7-Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων»

   8-Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής  & οριστικής παραλαβής  του έργου:

      «Τσιμεντόστρωση οδού Φάρου (Χαλκούτσι).

   9-Έγκριση παράτασης έναρξης εργασιών του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων οδού  Μαρμαρά»

  10-Σύσταση  μιας προσωρινής  προσωποπαγούς  θέσης αορίστου χρόνου στον Ο.Ε.Υ.

     του  Δήμου Ωρωπίων ( Εργάτη Καθαριότητας).

  11-.Λογιστική τακτοποίηση  χρηματικού ποσού 366,93 €  ύστερα από διάρρηξη και

         απαλλαγή της υπαλλήλου  από  τον καταλογισμό της δαπάνης.

 12-Έγκριση δαπάνης  για την πραγματοποίηση  τοπικής γιορτής προς τιμή των

      Πολιούχων Αγίων Κων/νου &Ελένης  της Τοπικής Κοινότητας Συκαμίνου Ωρωπού.

 13-Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για  στέγαση  του Δημοτικού Ιατρείου Τοπικής

      Κοινότητας Ωρωπού.

 14-Αποδοχή  της παραχώρησης, έναντι συμβολικού τιμήματος, από το Λιμενικό Ταμείο

     της χρήσης του χώρου  χερσαίας ζώνης Χαλκουτσίου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί

      ως χώρος  προσωρινής στάθμευσης  Ι.Χ. αυτοκινήτων.

 15-Λύση  της Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ωρωπίων.

 16-Λύση της Κοινοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Μαρκοπούλου Ωρωπού                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΙΟΔΙΑ


ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
info@oropos.gov.gr
Ωρωπός 11 Μαΐου 2011
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΙΟΔΙΩΝ
Εντός του Δήμου Ωρωπού λειτουργούν σήμερα οκτώ σταθμοί διοδίων επί της Π.Α.Θ.Ε. Η λειτουργία τους επιβαρύνει καθημερινά οικονομικώς τόσο τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής μας όσο και τον ίδιο τον Δήμο Ωρωπού με την καταβολή των διοδίων τελών. Παράλληλα, δυσχεραίνει τις μετακινήσεις εντός της περιφέρειάς του Δήμου μας. Με παλαιότερη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού έχει ταχθεί κατά της λειτουργίας σταθμών διοδίων εντός της διοικητικής του περιφέρειας, ενώ είναι αντίθετο και στην πρόσφατη διάταξη νόμου για την επιβολή προστίμου λόγω μη καταβολής διοδίων τελών.
Στις 19.03.2011 επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο στον Δήμαρχο Ωρωπού κ. Γιάννη Οικονομάκο λόγω μη καταβολής των διοδίων τελών στον σταθμό των Αφιδνών. Κατά αυτού του προστίμου, η δικηγόρος Αγγελική Χαροκόπου, στην οποία ανετέθη η υπόθεση, έχει καταθέσει για λογαριασμό του Δήμου και του Δημάρχου Ωρωπού προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την προσφυγή αυτή προβάλλεται, κυρίως, ότι τόσο η επιβολή διοδίων τελών στους κατοίκους του Δήμου μας όσο και η επιβολή προστίμου λόγω μη καταβολής των τελών αυτών είναι αντίθετες στο Σύνταγμα και στο κοινοτικό δίκαιο. Ταυτόχρονα, η ίδια δικηγόρος κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση, με την οποία ζητείται να εξετασθεί η υπόθεση αυτή απευθείας από το ανώτατο αυτό δικαστήριο, επειδή θέτει ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. Η απάντηση του Δικαστηρίου αναμένεται εντός των επομένων ημερών.
Ο Δήμος Ωρωπού θα συνεχίσει να αγωνίζεται με κάθε νόμιμο μέσο με στόχο την ανατροπή του σημερινού καθεστώτος επιβολής διοδίων τελών στα οχήματά του καθώς και στους κατοίκους και στους επαγγελματίες εντός της περιφέρειάς του.

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 28 /ΑΠΡ/2011, 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Ωρωπός,  27-04-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    
ΔΗΜΟΣ  ΩΡΩΠΟΥ                                                   Αριθμ. Πρωτ 6870

                                                
                                                                        ΠΡΟΣ    Τον Δήμαρχο
  Τους Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                                     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ   ΩΡΩΠΟΥ

     Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις  28  Απριλίου   2011  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα:

1.                  Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου  για το ζήτημα  των συμβασιούχων «Μερικής Απασχόλησης.»
2.                  Έγκριση  της δαπάνης για μετάβαση Δημοτικών Συμβούλων στη Γερμανία, προκειμένου να επισκεφθούν εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και να ενημερώσουν σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο.
Τα  παραπάνω θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα για τους εξής λόγους :
1- Οι Συμβάσεις Μερικής Απασχόλησης λήγουν στις 30-04-2011  
2- Η μετάβαση στη Γερμανία έχει προγραμματιστεί για της 4-5-2011.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ